Ensemble Modern na festiwalu „Warszawska Jesień“ - 1

Ensemble Modern na festiwalu „Warszawska Jesień“

[ instytucja ]

Deutscher Musikrat, Bonn

Projekt użyteczności publicznej sp.z o.o.
Projekty promujące muzykę współczesną
Projekty promujące muzykę współczesną zajmują się rozpowszechnianiem niemieckiej muzyki współczesnej w kraju i za granicą. Celem jest podążanie za nurtem muzyki współczesnej, elastyczne reagowanie na innowacyjne koncepcje i odważne przedsięwzięcia oraz promowanie i prezentowanie pracy artystów, którzy przyczyniają się do kreatywnego postępu kultury muzycznej. Powyższe cele realizowane są poprzez różne koncepcje projektów.
strona internetowa


Ensemble Modern, Frankfurt nad Menem

Ensemble Modern (EM) zostało założone w 1980 roku w Niemczech. Dziś zaliczany jest do światowej czołówki grup muzyki nowoczesnej. Od 1985 roku na stałe ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem. W chwili obecnej skupia 20 solistów z Argentyny, Australii, Bułgarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Japonii, Polski i Szwajcarii. Ensemble Moderne wyróżnia wyjątkowa metoda pracy i organizacji, imponujący programowy skład zespołu, który obejmuje teatr muzyczny, projekty taneczno-video, muzykę kameralną, koncerty zespołowe i na orkiestrę.
Każdego roku muzycy przygotowują około 70. utworów w ścisłej współpracy z kompozytorami, w tym 20 prapremier. Ponadto rocznie Ensemble Modern daje około 100 koncertów na renomowanych festiwalach i scenach od Oslo po Rzym, od Japonii po USA. W 2003 roku Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury) ogłosiła Ensemble Modern jedną z „pochodni“ współczesnej kultury w Niemczech. Dlatego też od 2004 roku przez pięć lat otrzymuje regularne wsparcie finansowe przyznane przez federację, które pomaga w realizacji dwóch ważnych projektów Ensemble Modern: Ensemble Modern Orchestra i Międzynarodową Akademię Ensemble Modern.
Ensemble Modern jest finansowany przez Kulturstiftung des Bundes jak również przez Deutsche Ensemble Akademie e.V., miasto Frankfurt, bundesland Hessen, GEMA-Stiftung i GVL. Partnerem medialnym Ensemble Modern jest radio hr2.
strona internetowa


Warszawska Jesień - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

Warszawska Jesień to jedyny polski festiwal poświęcony współczesnej muzyce poważnej o międzynarodowej randze i prestiżu. Jest miejscem prezentacji najnowszej twórczości polskiej i zagranicznej znaczących dzieł drugiej połowy XX wieku. Kreuje wydarzenia artystyczne i kulturowe poprzez zamawianie utworów, prawykonania, debiuty twórców i wykonawców. Festiwal prezentuje wielość zjawisk i tendencji: od dźwiękowego radykalizmu rodem z tradycji webernowskiej, poprzez nurty odwołujące się do muzyki przeszłości lub kultur tradycyjnych, aż po audio art, live electronics czy instalacje dźwiękowe. Dorobek festiwalu, jego prawie 50-letnia tradycja sprawiają, że w sposób istotny kształtuje on pejzaż kulturalny Polski i jest odwiedzany przez młodą publiczność Warszawy oraz turystów zagranicznych. W ramach 49. edycji Warszawskiej Jesieni, która odbędzie się w dniach 22 – 30 września 2006, zaplanowanych jest ponad 20 koncertów, warsztatów oraz imprez towarzyszących.
strona internetowa

miejsce
Teatr Narodowy, Warszarwa
termin imprezy
22 wrzesień 2005, 19:30
23 wrzesień 2005, 16:30
instytucje uczestniczące
Warszawska Jesień
Ensemble Modern, Frankfurt n. Menem
Deutscher Musikrat
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten