baz@rt / Europe Learning - Frankfurt meets Krakow - 1

baz@rt / Europe Learning - Frankfurt meets Krakow

[ instytucja ]

schauspielfrankfurt, Frankfurt nad Menem

Program teatru schauspielfrankfurt można scharakteryzować w trzech słowach: rozkoszny, żartobliwy i analityczny. Każdy sezon ma określony motyw przewodni.
Na dwóch scenach teatru – dużej i małej (mieszczącej się w byłej hali fabrycznej przy schmidtstrasse12) – wystawiane są sztuki od autorów antycznych po modernizm. Widzowie mają wybór pomiędzy Erypidesem a Sartrem, Goethem a Jelinek, Szekspirem a Houellebecqiem. Poprzez to zestawienia powstaje most łączący repertuar teatru miejskiego a możliwościami próbowania nowych form teatralnych. W repertuarze znajdują się zarówno klasycy jak i młodzi autorzy. Łącząc własne produkcje i koprodukcje oraz międzynarodowe występy gościnne innych zespołów schauspielfrankfurt stawia interesujące akcenty na teatralnej scenie Niemiec.
strona internetowa


Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Jedna z najstarszych i najważniejszych scen w Polsce, powstała w 1781 roku. Od 1799 roku teatr mieści się w budynku u zbiegu Placu Szczepańskiego i ulicy Jagiellońskiej. Przed Drugą Wojną Światowej wystawiano tu głównie polską klasykę oraz sztuki niemieckie, a po 1945 roku odgórnie narzucono mu repertuar współczesny, realizujący usankcjonowany przez państwo nurt socrealistyczny.
Od połowy lat 50-tych teatr funkcjonuje samodzielnie. Z Starym Teatrem byli związani m.in. Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Józej Szajna, Bogdan Hussakowski, Andrzej Wajda oraz Tadeusz Kantor. Lata 70-te to okres sukcesów zagranicznych teatru, który brał trzykrotnie udział w festiwalu World Trade Season w Londynie, występował także w Zurychu i Berlinie. W teatrze pojawili się nowi reżyserzy m.in.: Maciej Prus, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa oraz Kazimierz Kutz. Znakiem rozpoznawczym Starego Teatru był nie tylko zintegrowany, rozumiejący się zespół aktorski, ale także grono scenografów i muzyków współtworzących inscenizacje. W 1985 roku zostało otwarte muzeum Starego Teatru, dokumentujące historię działalności instytucji. W 1991 roku scenie nadano status narodowy, a od 1992 roku odbywają się spotkania z wybitnymi światowymi twórcami kultury w cyklu Goście Starego Teatru, którymi byli między innymi Peter Brook, Robert Ciulli, Czesław Miłosz, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Robert Wilson, Georges Lavaudant, Luk Parceval. Do 1996 roku teatr powstają cztery nowe sceny, prezentujące równocześnie spektakle. W 1994 roku Stary Teatr został przyjęty do prestiżowej Unii Teatrów Europy. Od lat 90-tych wystawiają tu m.in. Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski i Paweł Miśkiewicz.
Od 2002 roku dyrektorem naczelnym teatru jest Mikołaj Grabowski. W 2004 roku odbyła się zainicjowana przez Stary Teatr pierwsza edycja festiwalu baz@rt, była poświęcona teatrowi francuskojęzycznemu, natomiast druga edycja w 2005 roku teatrowi niemieckojęzycznemu.
strona internetowa

miejsca imprezy
Kraków: Stary Teatr/Frankfurt nad Menem: schauspielfrankfurt (schmidtstrasse12)
termin imprez
Kraków: festiwal baz@rt, 4-8.11.05
Frankfurt nad Menem: festiwal „Europe Learning - Frankfurt meets Krakow", 9. -11.12.05
instytucje uczestniczące
Stary Teatr, Kraków
schauspielfrankfurt, Frankfurt nad Menem