Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja - 1

Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja

[ instytucja ]

Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

Institut für Auslandsbeziehungen e.V. – ifa (Instytut Stosunków Zagranicznych) wspiera na całym świecie wymianę artystyczną, dialog społeczeństw obywatelskich oraz międzynarodową dyskujsę dotyczącą kultury. Jako czołowa niemiecka instytucja w zakresie wymiany kulturalnej przygotowujemy i organizujemy wystawy sztuki niemieckiej na całym świecie. Wspieramy projekty wystaw i rozdajemy stypendia: w naszych galeriach w Stuttgarcie i Berlinie prezentujemy sztukę, architekturę i design z Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Europy Wschodniej. Poprzez programy wymian i międzynarodowe konferencje umożliwiamy nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych kultur, wspierając tym samym obywatelskie przedsięwzięcia mające na celu rozwiązywanie konfliktów. Ponadto poprzez program skierowany do mediów wspieramy rozwój struktur społeczno-obywatelskich szczególnie w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Nasza fachowa biblioteka w Stuttgarcie, jak również magazyn poświęcony wymianie kulturalnej i strona internetowa należą do najważniejszych for informacji na temat zagranicznej polityki kulturalnej Niemiec.
Działalność ifa jest finansowana przez Auswärtiges Amt (Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych), land Baden-Württemberg i stolicę landu Stuttgart. Ponadto ifa bierze również udział w różnych projektach, w których uczestniczą także partnerzy niemieccy i międzynarodowi, na przykład fundacje i międzynarodowe organizacje.
strona internetowa


Motorenhalle – Centrum projektów sztuki współczesnej, Drezno

Motorenhalle, mieści się w jednej z dawnych hal fabrycznych w Dreźnie i jest miejscem eksperymentów działalności artystycznej. Są tu opracowywane projekty artystów mniej znanych, często realizowane przez zaproszonych kuratorów. Szczególny związek istnieje z nieformalnymi grupami artystycznymi z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Programy towarzyszące podkreślają każdorazowo polityczne, społeczne, kulturowe, bądź gospodarcze konteksty projektów i ich odtwórców. Obok zmiennych projektów czasowych, mają tu swoje miejsce regularne dyskusje i serie imprez. Dokumentacja projektów oraz ich publikacja odbywa się drogą internetową. Pracę centrum projektowego wspiera rada artystyczna.
strona internetowa

miejsce imprezy
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno

termin
21 - 23 kwiecień 2006

instytucje uczestniczące
ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno