osoby

powrót na początek strony


Czyżewski, Krzysztof
Urodził się w 1958 roku w Warszawie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1978-1983 pracował jako aktor i instruktor w Stowarzyszeniu Teatralnym „Gardzienice”. Odbył wówczas szereg podróży po świecie, głównie do miejsc gdzie zachowała się żywa kultura tradycyjna. W trakcie stanu wojennego w Poznaniu został współzałożycielem i redaktorem podziemnego pisma „Czas Kultury”, z którym współpracował do końca lat 80. W drugiej połowie lat 80. wykładał historię kultury i estetyki w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz założył własny teatr „Arka” przy domu kultury „Dąbrówka” w Poznaniu. W 1987 roku nawiązał współpracę z Wojciechem i Bożeną Szroederami prowadzącymi Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce na Kaszubach, w którymi zrealizował wspólnie „Wioska Spotkania”. W 1990 roku był jednym z inicjatorów powstania Fundacji „Pogranicze” i został jej prezesem. W 1991 roku, wraz z niektórymi członkami zespołu „Arka” i zespołu z Czarnej Dąbrówki, przeniósł się do Sejn, gdzie zainicjował powstanie Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i został jego dyrektorem. W 1994 roku powołał do istnienia pismo „Krasnogruda" i został jego redaktorem naczelnym. Prowadzi Wydawnictwo Pogranicze i jest redaktorem serii wydawniczej „Meridian”. Był koordynatorem wielu europejskich projektów dotyczących wielokulturowych regionów, m.in. „Małe ojczyzny Europy Środkowo-Wschodniej” (Bruksela, 1993-94) i „Landscape X” (Sztokholm, 1998). Jako pisarz i eseista współpracował z pismami „Kultura” (Paryż), „Borussia” oraz „Books in Canada” (Toronto). Jest członkiem zespołów redakcyjnych pism „Fragmenty” (Mińsk) i „Kulturen Život” (Skopje). Jest laureatem wielu nagród w Polsce i na świecie. Wraz z żoną i dziećmi mieszka w Suwałkach.