osoby

powrót na początek strony


Banaczek, Daniel
Urodzony w 1974 roku w Krakowie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem krakowskiej grupy artystów „Biogrupa“, z którą od 1998 roku przygotował szereg projektów teatralnych i tanecznych. Były one pokazywane w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych m.in.: w Niemczech, Czechach i Chorwacji. Tematem przewodnim jego twórczości są projekty dotyczące mniejszości oraz grup ludzi żyjących na marginesie społecznym (imigranci, byli więźniowie itp.). Obok projektów teatralnych i performanców tworzy filmy dokumentalne oraz interwencje w przestrzeni publicznej. Ponadto organizuje i prowadzi międzynarodowe warsztaty.
Aktualne projekty (wybór):
„Radar“ (w ramach 50-edycji Biennale w Wenecji), 2003;
„New Art. In Nowa Huta”, Biogrupa Stowarzyszenie Artystyczno–Edukacyjne, Kraków, 2004;
„New Art in Nowa Huta“, (jako współorganizator), Nowa Huta, 2004;
„Ambasada Polska – Polnische Botschaft in Lindenau” (projekt artystyczny), Lipsk, 2004-2005;
beteiligt an › Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty