osoby

powrót na początek strony


Halicka, Dr. Beata
Dr Beata Halicka studiowała germanistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1998-2001 przebywała jako doktorantka w Niemczech. Po uzyskaniu tytułu doktora była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Obecnie pracuje nad habilitacją na temat transformacji kulturowych polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w XX wieku na katedrze współczesnej historii gospodarki i socjologii (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).
W 2002 roku razem ze mężem założyła Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie (Województwo Lubuskie), które zajmuje się historią regionalną i kulturą.
Obecnie pracuje nad projektem naukowym „Odra-Oder 2006”, który kieruje prof. Karl Schlögel z katedry Historii Europy Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Beata Halicka jest autorką wielu publikacji. Niedawno ukazała się dwujęzyczna książka „Krosno Odrzańskie / Crossen an der Oder 1005-2005. Wspólne dziedzictwo kultury / Das gemeinsame Kulturerbe“.
beteiligt an › Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość