osoby

powrót na początek strony


Gruszczyński, Piotr
Urodzony w 1965 roku w Rawiczu. Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako krytyk współpracował z Tygodnikiem Powszechnym, a także z Res Publica Nowa, Dialog, TVP Kultura i Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog-Wrocław. Od stycznia 2006 zwiazany jest z TR Warszawa. Jest autorem książki „Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim”, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAB, Warszawa 2003.
beteiligt an › baz@rt / Europe Learning - Frankfurt meets Krakow