osoby

powrót na początek strony


Friedrich, dr Jacek
Urodzony w 1965 roku w Gdańsku. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim poświęcił architekturze Gdańska po 1945 roku. W swoich badaniach podejmuje problematykę z pogranicza historii architektury i historii kultury. Jest autorem książki „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku” (Gdańsk 1995). Jest też pomysłodawcą i współautorem wystawy poświęconej architekturze Gdańska i Sopotu w XX wieku pt. Niechciane dziedzictwo, które zostanie zaprezentowane w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w kwietniu 2005 roku. Tematem tej wystawy jest ukazanie architektury XX wieku Gdańska i Sopotu w nowym świetle. Najnowszy projekt dr Friedricha to przewodnik po Gdańsku dla dzieci.
beteiligt an › Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig