osoby

powrót na początek strony


Karkowski, Zbigniew
Urodzony w 1958 roku w Krakowie. Studiował kompozycję w Państwowym Kolegium Muzycznym w Göteborgu (Szwecja) i estetykę muzyki nowoczesnej na Uniwersytecie w Göteborgu. Ponadto ukończył kierunek komputerową muzykę na Uniwersytecie Technicznym Chalmers (Szwecja), jak również sonologię na Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia). Uczęszczał na zajęcia mistrzów m.in.: Iannis Xenakis, Olivier Mesrsiaen, Pierre Boulez i Georges Aperghis. Komponuje utwory akustyczne i elektroniczne dla Orkiestr. Ma w dorobku także operę i wiele utworów muzyki kameralnej. Współtworzył elektroakustyczne trio performacowe
„Sensorband“. Jest też aktywny na japońskiej scenie undergroundowej Noise.