osoby

powrót na początek strony


Monkiewicz, Dorota
Urodzona w 1961 roku w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest kustoszem sztuki współczesnej przy Muzeum Narodowym w Warszawie, prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz dyrektorem Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto jest autorką ponad 50 publikacji na temat sztuki współczesnej, jak również kuratorem wielu wystaw i konferencji naukowych.
beteiligt an › Ewa Partum: Legalność przestrzeni