osoby

powrót na początek strony


Schlögel, Prof. Dr. Karl
Urodzony w 1948 roku w Hawangen niedaleko Memmingen (Niemcy). Studiował filozofię, historię, socjologię i slawistykę na Freie Universität w Berlinie oraz w Moskwie i Sankt Petersburgu. W 1981 roku uzyskał tytuł doktora. Od 1990 roku pracuje jako profesor historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Konstancji. W 1994 roku przyjął zaproszenie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie od 2003 roku jest też dziekanem wydziału kulturoznawstwa.
Jako autor i naukowiec profesor Schlögel znany jest już od lat 80-tych. W swoich pracach naukowych zajmuje się głównie historią Europy Wschodniej oraz zagadnieniami z dziedziny historii kultury. W początkowym okresie pracy naukowej jego badania skupiały się przede wszystkim na życiu codziennym w Rosji i ZSRR, przy czym stosował nietypowy jak dla historyka sposób badań. Jego rozważania w większym stopniu opierały się m.in.: na recepcji struktur budowlanych, rozwoju budownictwa w określonym czasie, jak również na badaniu życia codziennego, niż na materiałach pisemnych. Dużo wcześniej niż inni eksperci z tej dziedziny podkreślał, że Europa Wschodnia i Rosja stanowią integralną część kulturowego inwentarza całej Europy. Ponadto zajmował się tendencjami wędrówek ludności, uwarunkowanymi politycznie bądź gospodarczo oraz życiem codziennym mniejszości narodowych.
W książce „Im Raume lesen wir die Zeit“ usystematyzował swoją metodę pracy, przypisując większą niż dotychczas rolę opisom rzeczywistości oraz ocenie jej postrzegania w badaniach nauk historycznych, tuż obok dyskursu teoretycznego, statystyk, historii faktów.
Prof. Schlögel jest laureatem wielu nagród m.in.:
1986 nagroda za esej dziennika „Tagesspiegels“, Berlin
1990 Europejska Nagroda za esej Charlesa Veillona
1999 nagroda Anna-Krüger Kollegium Naukowego Berlin
2003 nagroda Anziferow miasta Sankt Petersburg
2004 nagroda Georg-Dehio przyznana przez Deutsches Kulturforum östliches Europa
Publikacje (wybór):
„Moskau lesen“ (1984), „Die Mitte liegt ostwärts“ (1986), „Jenseits des Großen Oktober. Petersburg 1909-1921“ (1988), „Die Krise der russischen Intelligenz“ (1990), „Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917-1941“ (1994), „Go East – oder die zweite Entdeckung des Ostens“ (1995), „Die russische Emigration in Deutschland. Berlin Ostbahnhof Europas“ (1998), „Berlin und das Städtenetz im neuen Europa“ (1999), „Promenade in Jalta und andere Städtebilder“ (2001), „Petersburg 1909-1921. Laboratorium der Moderne“ (2002), „Im Raume lesen wir die Zeit“ (2003), „Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte“ (2005). „Europe/L’Europe du Centre Est“ oraz „Rossica“.
beteiligt an › Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość