osoby

powrót na początek strony


Petras, Armin
Armin Petras zaprezentował na krakowskim festiwalu SZUM, realizowanego przez Dom Norymberski, przedstawienie Fritza Katera (pseudonim Petrasa) „Czas kochania, czas umierania”. W plebiscycie czasopisma „Theater heute” dwukrotnie był wybierany na najlepszego niemieckiego dramatopisarza (2003 i 2004). Od sezonu 2003/04 był kuratorem teatru schmidtstrasse12 przy schauspielfrankfurt we Frankfurcie nad Menem. A od sezonu
2006/07 będzie kierownikiem artystycznym Maxim Gorki Theater w Berlinie.
beteiligt an › baz@rt / Europe Learning - Frankfurt meets Krakow