osoby

powrót na początek strony


Saneh, Lina
Urodzona w 1966 roku w Bejrucie Lina Saneh jest twórczynią teatralną. Studiowała na Lebanese University w Bejrucie oraz na Sorbonne Nouvelle w Paryżu. Pracowała jako aktorka, napisała i zainscenizowała kilka sztuk teatralnych, w tym m. in. „Les Chaises” (1996 r.), „Ovrira” (1997 r.), „Extrait d’Etat Civil“ (2000 r.) oraz „Biokhraphia” (2002 r.).
W swych wczesnych realizacjach interesowała się przede wszystkim teatrem gestu, dążąc do przedstawienia ciała ludzkiego naznaczonego śladami wojny. Poddawała analizie społeczne i polityczne konflikty i przeciwieństwa przejawiające się na Bliskim Wschodzie, ukazując ślady, które pozostawiały one na ludzkich ciałach. Obecnie koncentruje swą uwagę na cechach i funkcjach zdarzeń i czynności, mających miejsce na scenie. Bada przy tym rolę języka, którym wyraża się ciało w wirtualnym świecie, zbudowanym na wyidealizowanym obrazie fizycznej cielesności. W rezultacie poddaje weryfikacji klasyczną definicję ‚teatru’. Lina Saneh w swych pracach zajmuje się ponadto twórczością multimedialną i wideo, zadaje pytania o nasz status jako obywateli i o naszą pozycję w przestrzeni publicznej – a są to tematy, które w przyszłości przybrać mogą wymiar nowych haseł politycznych. W ostatnim czasie piastowała funkcję profesora asystującego w Institut d’Etudes Scéniques et Audio-Visuelles, istniejącym na Saint-Joseph University w Bejrucie, jak również na Saint-Esprit University w libańskim Kaslik.
beteiligt an › Mobile Academy w Warszawie: „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją”