osoby

powrót na początek strony


Schulze, Dr. Janine
Urodziła się w 1969 roku. W latach 1989-1994 studiowała teatrologię stosowaną na Justus-Liebig-Universität w Gießen. Jej praca dyplomowa nosiła tytuł „Tanz und Sakrales im 20. Jh. am Beispiel von John Neumeiers ‚Matthäus Passion’ und Pina Bauschs ‚Le Sacre du Printemps’“ („Taniec i sakralność w XX wieku. Na przykładzie 'Pasji Mateusza' Johna Neumeiera oraz 'Święta wiosny' Piny Bausch"). Od kwietnia 1995 roku była członkiem kolegium dla doktorantów „Geschlechterdifferenz und Literatur“ (Różnice płci a literatura) na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Jej praca doktorancka pod tytułem „Dancing Bodies – Dancing Genders. Tanz im 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Gender-Theorie“ („Tańczące ciała – tańczące płcie. Taniec w XX wieku z perspektywy teorii Gender") została opublikowana w 1999 roku. Kolejny projekt badawczy nosił tytuł „Als die Bilder tanzen lernten – Untersuchungen intermedialer Schnittpunkte zwischen Tanz und Film“ („Kiedy obrazy nauczyły się tańczyć – badania na temat intermedialnych relacji między tańcem i filmem”). Janine Schulze współpracuje z różnymi gazetami i magazynami jako recenzentka tańca, teatralna, filmowa i literatury. Jest współzałożycielką zespołu tańca „lilies laboratory“. Od 2000 roku kieruje archiwum tańca w Lipsku, które obok archiwum tańca w Kolonii należy do jedynej tego typu instytucji w Niemczech.
beteiligt an › Veronika Blumstein - Moving Exiles