osoby

powrót na początek strony


Szreder, Jakub
Jakub Szreder, rocznik 77, studiował socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako kurator interesuje się szczególnie napięciami między lokalnymi aspektami miejskiego folkloru i „nomadyzmem sztuki”. Od 2001 roku współpracuje z Instytutem Goethego w Krakowie, z którym zrealizował szereg projektów teatralnych i performace. Ponadto jest kuratorem inicjatyw zakresu postindustrialnych przełomów społecznych (np. New Art w Nowej Hucie w 2004 roku). Obecnie uczestniczy w projektach kulturalnych organizowanych z okazji obchodów „Roku Polsko-Niemieckiego” np. w festiwalu muzyki współczesnej „Unsound“ realizowaną przez Goethe Institut. Jako członek stowarzyszenia Biogrupa z Krakowa uczestniczy też w innych międzynarodowych projektach. Od 2005 roku pracuje jako kurator imprezy „Achtung! Die Polen kommen!“ w Weimarze oraz wystawy „Futuryzm miast przemysłowych – 100 lat Wolfsburga/Nowej Huty“, która odbywa się w ramach działalności Büro Kopernikus.
beteiligt an › Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty