osoby

powrót na początek strony


Raumlabor Berlin
W skład grupy wchodzą Markus Bader, Benjamin Foerster-Baldenius, Martin Heberle, Andrea Hofmann, Jan Liesegang oraz Matthias Rick. Grupa powstała w 1999 roku. Zajmuje się problemami z zakresu współczesnej architektury i urbanistyki. Raumlabor organizuje warsztaty interdyscyplinarne na temat strategii miejskiego modernizmu. Ponadto zajmuje się planowaniem miast, projektowaniem i realizacjami z dziedziny architektury, rozwijaniem i wykonywaniem interaktywnych środowisk i happeningów, jak również badaniem i edukacją z zakresu architektury oraz planowania miejskiego.
Projekty:
„Der Berg“, czasowa interaktywna konstrukcja, Palast der Republik, Berlin; „Der Hain“, znaki i tożsamość na peryferii, Wittenberge; „Fahrrad-Parcours“, interaktywne środowisko Halle-Neustadt; „kolorado neustadt“, strategie rozwoju dla Halle-Neustadt w kontekście migracji, przemian miejskich, osiedli blokowisk, racjonalizmu i późnego modernizmu; „moritzplatz berlin“, trzy warianty miejsca publicznego.
Więcej na stronie www.raumlabor-berlin.de.
beteiligt an › Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty