osoby

powrót na początek strony


Sztanka, Marta
Aneta Szyłak, kurator i krytyk sztuki, obecnie Dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, innowacyjnej organizacji stymulującej debatę nad współczesną kulturą wizualną. Jest wiceprezesem Fundacji Wyspa Progress, artystycznej organizacji pozarządowej założonej w 1994 roku; współautorką koncepcji Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nad którego założeniem pracowała w latach 1995-1998 i do powołania którego doprowadziła w 1998 roku. W latach 1998-2001 pracowała jako dyrektor tej instytucji. Aneta Szyłak była stypendystką m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, ArtsLink, Trust for Mutual Understanding, Milton & Sally Avery Art Foundation, Kittredge Educational Fund oraz Ministra Kultury i Sztuki. Odbyła staże kuratorskie w Art in General [1998] oraz International Studio & Curatorial Program (ISCP) w Nowym Jorku [2001-2002] oraz we Frac Lorraine w Metz [2004]. Była kuratorką wielu wystaw, jak np. „Strażnicy Doków” w Instytucie Sztuki Wyspa, „Palimpsest Muzeum” Łódź Biennale w Pałacu Poznańskiego w Łodzi, „BHP” w Instytucie Sztuki Wyspa, „Dialog Loci” na terenie dawnej twierdzy w Kostrzynie nad Odrą [wszystkie w 2004], „Architectures of Gender. Contemporary Women's Art in Poland" w SculptureCenter w Nowym Jorku [2003] „Displacement/ This Placement" w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie [1997] „Idea Paikka/ Paikkan Idea" w Nokia Cable Factory w Helsinkach [1997], „Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska", „Where Are You From?" VII Rauma Biennale Balticum w Rauma (Finlandia) [1998], „Public lations. Sztuka z Gdańska" [1999], „All You Need Is Love" i „Drogi do Wolności" [2000].
Jej publikacje pojawiały się m.in. na łamach ArtKrush, Art Journal, n.paradoxa, Praesens oraz książkach i katalogach poświeconych sztuce współczesnej. Jest redaktorem polskiej sekcji czasopisma Praesens oraz członkiem rady redakcyjnej belgijskiego magazynu A Prior. Jest współredaktorką książki „Wyspa. Miejsce Idei. Idea Miejsca" [1995], członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA [od 2000 roku] i wiceprezeską jego Sekcji Polskiej [od 2003 roku] oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów IKT [od 2005]. Obecnie wykłada jako profesor gościnny na Akademii Sztuk Wizualnych w Moguncji.
beteiligt an › Radio_Copernicus