Skarbek - 1

Skarbek

[ instytucja ]

Bytomskie Centrum Kultury

Bytomskie Centrum Kultury (BCK) jest nowoczesną instytucją non-profit, dotowaną z funduszy państwowych. Główną dziedziną jej działalności jest organizacja projektów kulturalnych i artystycznych z różnych dziedzin (performance teatralne, teatr, muzyka i festiwale muzyczne, koncerty, wystawy, warsztaty oraz różne wydarzenia interdyscyplinarne). BCK zajmuje się również organizowaniem projektów w zakresie edukacji kulturalnej, jak również popularyzacją kultury i działalności artystycznych. Ponadto Bytomskie Centrum Kultury prowadzi Galerię Kronikę, która specjalizuje się w wystawach sztuki współczesnej i zaliczana jest do najbardziej interesujących galerii w Polsce. W ostatnich latach BCK zajmuje się rozwojem współpracy międzynarodowej, współorganizując projekty z innymi instytucjami w Polsce i zagranicą. Działalność BCK skierowana jest do mieszkańców regionu (Śląsk) i bezpośrednio odnosi się do konkretnych potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych. BCK cieszy się uznaniem wśród artystów, krytyków sztuki oraz publiczności, którzy ją chętnie odwiedzają.
strona internetowa


Volksbühne na Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

Teatr Volksbühne przy dzisiejszym Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie wzniesiono w latach 1913/14 ze składek berlińskich robotników. Pierwszym jego dyrektorem był Max Reinhardt. Zrealizowane na deskach Volksbühne inscenizacje Erwina Piscatora, który pracował tu jako reżyser w latach 1924-27, stworzyły podwaliny teatru politycznego. W latach 70-tych XX wieku głęboki wpływ na oblicze tego teatru wywarł Benno Besson. Z kolei pod dyrekcją Franka Castorfa Volksbühne zyskała sobie miano „najbardziej frapującej sceny w Niemczech“. Jej kontrowersyjne inscenizacje niezmiennie dostarczały materiału na czołówki gazet, plasując ją zarazem, jeśli chodzi o wyniki ekonomiczne, w czołówce teatrów niemieckich. Założenia programowe Volksbühne określa się jako elitarne i populistyczne zarazem, jako indywidualistyczne i przemawiające do szerokiej publiczności. Teatr podejmuje wciąż nowe próby przełamania klasycznych granic pomiędzy gatunkami twórczości scenicznej. Obok multimedialnych adaptacji utworów powieściowych, realizowanych przez Franka Castorfa, w repertuarze Volksbühne znaleźć można „Monumenty Bezruchu” Christopha Marthalera, rozbijające ramy tradycyjnego teatru akcje Christopha Schlingensiefa oraz produkcje reżysera René Pollescha, tematyzujące zjawiska turbokapitalizmu. Na wizerunek tego niezwykłego teatru składają się ponadto regularnie odbywające się imprezy, poświęcone teorii sztuki, muzyce i literaturze, a także 'weekendy tematyczne', manifestując 'poszerzone pojmowanie teatru', praktykowane na co dzień przez zespół Volksbühne.
strona internetowa

miejsca imprezy
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

terminy imprezy
Bytom: 21 maj / 25 listopad 2005
Berlin: 24/25 maj 2005

instytucja uczestnicząca
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom