gremium ekspertów

Program Büro Kopernikus powstał we współpracy z polsko-niemieckim gremium ekspertów. Należli do niego:

Adam Budak

kurator w galerii Kunsthaus Graz


Prof. Marek Chołoniewski

profesor kompozycji i muzyki elektroakustycznej, Kraków


Dr. Yilmaz Dziewior

kierownik galerii Kunstverein Hamburg


Dr. Izabela Kowalczyk

historyk sztuki, Poznań


Felix Kubin

artysta plastyk i muzyk, Hamburg


Krystyna Meissner

dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego


Christiane Mennicke

kierownik galerii Kunsthaus Dresden w Dreźnie


Katharina Raabe

lektorka literatury wschodnioeuropejskiej w wydawnictwie Suhrkamp Verlag, Berlin


Carena Schlewitt

kuratorka w teatrze Hebbel-am-Ufer, Berlin


Hortensia Völckers

dyrektorka artystyczna Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury)


Dr. Stephan Wackwitz

dyrektor Instytutu Goethego w Bratysławie


Dr. Ursula Zeller

kierownik działu sztuki w Instytucie ds. Stosunków z Zagranicą w Stuttgarcie