instytucje

F

Festiwal garage, Stralsund
garage rozumie się jako platforma współczesnej sztuki i kultury. Festiwal powstał w 1997 roku w Stralsundzie. Prezentuje nowe pomysły w zakresie produkcji, prezentacji oraz w dyskusji na tematy kulturalne i medialne. W ramach trwającej w Niemczech dyskusji na temat sztuki i nowych mediów festiwal cieszy się dużą renomą. W pierwszej linii garage jest festiwalem produkcji, to znaczy, że kładzie duży nacisk na wspieranie i produkcję nowych koncepcji dla i w trakcie festiwalu. Istotny punkt w tej kwestii odgrywa pytanie o obecne możliwości sztuki i kultury w współtworzeniu procesu rozwoju społecznego.
W Stralsund festiwal znalazł miejsce z dala od dużych kulturowych metropolii, które dzięki swojemu spokojowi i niesamowitemu otoczeniu, wspaniale funkcjonuje nie tylko jako laboratorium i pole eksperymentu dla intensywnych procesów produkcji, pracy i wymiany na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym, ale też jest miejscem, które przyciąga artystów, producentów i kuratorów poprzez swoją bliskość do publiczności, możliwości prezentowania produkcji artystycznych. Festiwal jest stałym punktem kulturalnego programu w północnych Niemczech, który przyciąga międzynarodową publiczność. W ostatnich latach dużą rolę w rozwoju festiwalu odegrały kooperacje z podobnie pracującymi instytucjami w kontekście europejskim i międzynarodowym. Od 1988 roku festiwal jest finansowany m.in.: z budżetu ministerstwa kultury landu Mecklenburg-Vorpommern i miasta hanzeatyckiego Stralsund. Od trzech lat finansowo wspiera go także Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury). Festiwal założyły i kierują nim Gesine Pagels oraz Carsten Stabenow.
projekt › Radio_Copernicus
strona internetowa

G

Galeria Raster, Warszawa
Galeria Raster to prywatna instytucja kultury promująca młodą sztukę współczesną, stale współpracuje z grupą kilkunastu artystów, wśród których znajdują się m. in.: grupa Azorro, Agata Bogacka, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Zbigniew Libera, Zbigniew Rogalski, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, Wilhelm Sasnal. Galeria powstała w 2001 roku jako kontynuacja wspólnych projektów dwóch krytyków sztuki Łukasza Gorczycy i Michała Kaczyńskiego - magazynu artystycznego „Raster" i garażowej galerii „Naświetlarnia". Od 2003 roku siedziba Rastra mieści się w dużym mieszkaniu w XIX wiecznej kamienicy w centrum Warszawy. Oprócz wystaw organizuje także koncerty, spotkania literackie, performance i wykłady. Czynnie angażuje się w życie artystyczne stolicy, współpracując z wieloma instytucjami, m. in. z kinem Luna, teatrem TR Warszawa i zagranicznymi instytutami kultury. Raster zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizuje liczne wystawy i spotkania za granicą oraz w innych polskich miastach, galeria uczestniczy w międzynarodowych targach sztuki, m.in. LISTE w Bazylei, NADA w Miami.
projekt › Invitation
strona internetowa

I

impuls e.V.
Impuls powołała do życia i kieruje do dziś pedagog Inge Deppert w 1984 roku. Dwa lata później jej idea została zarejestrowana jako stowarzyszenie. Celem stowarzyszenia impuls jest wspieranie ludzi w każdym przedziale wiekowym i społecznym w odkrywaniu satysfakcji w aktywnym, zdrowym i artystycznym trybie życia. Stowarzyszenie prowadzi prywatną szkołę zawodową, która kształci pedagogów tańca i sportu w zakresie terapii ruchem. Od 1988 roku w programie szkoły znajduje się kierunek studiów uzupełniających dla pedagogów ruchu w zakresie wspierania zdrowia, rytmiki i tańca.
projekt › Veronika Blumstein - Moving Exiles
strona internetowa
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Institut für Auslandsbeziehungen e.V. – ifa (Instytut Stosunków Zagranicznych) wspiera na całym świecie wymianę artystyczną, dialog społeczeństw obywatelskich oraz międzynarodową dyskujsę dotyczącą kultury. Jako czołowa niemiecka instytucja w zakresie wymiany kulturalnej przygotowujemy i organizujemy wystawy sztuki niemieckiej na całym świecie. Wspieramy projekty wystaw i rozdajemy stypendia: w naszych galeriach w Stuttgarcie i Berlinie prezentujemy sztukę, architekturę i design z Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Europy Wschodniej. Poprzez programy wymian i międzynarodowe konferencje umożliwiamy nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych kultur, wspierając tym samym obywatelskie przedsięwzięcia mające na celu rozwiązywanie konfliktów. Ponadto poprzez program skierowany do mediów wspieramy rozwój struktur społeczno-obywatelskich szczególnie w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Nasza fachowa biblioteka w Stuttgarcie, jak również magazyn poświęcony wymianie kulturalnej i strona internetowa należą do najważniejszych for informacji na temat zagranicznej polityki kulturalnej Niemiec.
Działalność ifa jest finansowana przez Auswärtiges Amt (Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych), land Baden-Württemberg i stolicę landu Stuttgart. Ponadto ifa bierze również udział w różnych projektach, w których uczestniczą także partnerzy niemieccy i międzynarodowi, na przykład fundacje i międzynarodowe organizacje.
projekt › Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja
strona internetowa
Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
Instytut Adama Mickiewicza wzmacnia i wspiera polską twórczość artystyczną. Popularyzuje polska kulturę. Doskonali edukację i animację kulturalną. Ułatwia uczestnictwo w polskiej kulturze. Współtworzymy politykę kulturalną Polski i realizujemy ją we współpracy ze światem. Nasza działalność pozwoliła upowszechnić kulturę polską w Algierii, Austrii, Belgii, Chinach, Francji, Finlandii, Grecji, Irlandii, Izraelu, Hiszpanii, Litwie, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwecji, Ukrainie i Włoszech.
strona internetowa
Instytut Goethego w Krakowie
Instytut Goethego powstał w 1951 roku. Jest instytucją niemiecką działającą na całym świecie. Dba zarówno o szerzenie znajomości języka niemieckiego za granicą jak i międzynarodową współpracę kulturalną. Ponadto rozpowszechnia wiedzę o Niemczech poprzez informacje o życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. W 1991 roku otwarto siedziba Instytutu w Krakowie, a rok wcześniej w Warszawie.
Instytut Goethego w Krakowie organizuje i finansuje imprezy kulturalne, które przyczyniają się do rozwoju partnerskich stosunków między Polską a Niemcami, i które wspierają dialog oraz wymianę między artystami i twórcami kultury, przy czym główne zainteresowanie koncentruje się na sztuce współczesnej.
Więcej informacji o aktualnych projektach znajdą Państwo na stronie www.goethe.de/krakau
projekt › Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty
strona internetowa
Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk
Instytut Sztuki Wyspa [ISW] działa na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej od 2004 roku i jest pierwszą tego typu quasi-instytucjonalną, innowacyjną organizacją w Polsce łączącą prezentację sztuki współczesnej z rozważaniami na temat kształtu kultury społecznej. Do najbardziej znanych projektów Wyspy należą te związane z zagadnieniami pamięci i historii, jak „Strażnicy Doków”, politycznego wymiaru sztuki, jak konferencja „Arte.Akt” oraz problematyki kontekstualizacji współczesnej instytucji sztuki, jak wystawa „BHP” czy konferencja „Pułapka na myszy”. Działalność ISW redefiniuje pojęcie instytucji w sztuce współczesnej, poddając krytycznej analizie konteksty polityczne i społeczne oraz świadomie analizując procesy produkcji i prezentacji sztuki. Dyrektorem Instytutu jest kurator i krytyk sztuki Aneta Szyłak.
Ciałem prawnym zarządzającym Instytutem i znajdującą się po sąsiedzku Modelarnią jest założona w 1994 roku Fundacja Wyspa Progress, organizacja pożytku publicznego, która wcześniej prowadziła Galerię Wyspa oraz doprowadziła do założenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Prezesem Fundacji jest artysta i profesor ASP w Gdańsku Grzegorz Klaman.
projekt › Ewa Partum: Legalność przestrzeniPułapka na myszy
strona internetowa