osoby

powrót na początek strony


Cvejić, Bojana
Bojana Cvejić urodziła się w 1975 roku w Belgradzie. Pisząc i wykładając, zajmując się dramaturgią, inscenizując, pracując nad układami choreograficznymi i współczesną muzyką, nawiązuje do elementów i założeń teorii krytycznej. Jej prace poruszają się na obszarze wyznaczanym przez wykłady, biografie, teorię i performance. W latach od 1995 do 2000 przygotowała w Belgradzie inscenizacje szeregu scenicznych utworów muzycznych (Mozart, Gluck, de Falla, Strawinsky). Od 1999 roku wspólnie z Janem Ritsemą realizuje praktyki inscenizacyjne, z założenia dążące do odkrywania warstwy tekstowej w teatrze i w performance, czyniąc to poza ramami wszelkich tradycyjnych modeli dramaturgicznych. W „Pipelines, a construction” (2004 r.) Cvejić i Ritsema badają, w jaki sposób system biegnących pod ziemią rurociągów symbolizuje stosunki geopolityczne i gospodarcze, a także walki o wpływy i władzę, toczone w Azji Centralnej; w „knowH2Ow“ (2005 r.) biorą za punkt wyjścia przyszłość energii wodorowej, by dyskutować ideę niezawisłości wewnątrz społeczeństwa wyznaczanego granicami, progami, obietnicami i nasyconą cynizmem własną refleksją. Bojana Cvejić wykładała w ramach rozlicznych europejskich programów kształceniowych, w tym m.in. w P.A.R.T.S. w Brukseli. Jednocześnie organizuje platformy w zakresie teorii i praktyki performance, jak TkH Centar (Walking Theory Centre) w Belgradzie oraz PAF (PerformingArtsForum) w St. Erne we Francji. Swoje eseje publikuje w czasopismach poświęconych tematyce teatralnej, jak np. w „Etcetera“, „Teorija koja Hoda“, „Maska“, „Frakcija“; wydała też kilka książek, z których ostatnia pt. „Open Work in Music“ ukazała się w 2004 r. w Belgradzie. Zainteresowania artystki koncentrują się na badaniu podlegającej przemianom roli teorii w rozwoju sztuki performance.
beteiligt an › Mobile Academy w Warszawie: „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją”