osoby

powrót na początek strony


Hartwich, Mateusz
Urodzony w 1979 roku we Wrocławiu. Studiował kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Tam też pracuje nad pracą doktorską na temat „Turystyki i historii". Interesuje się problematyką ziem przygranicznych, jak również historią stosunków polsko-niemieckich. Jest przewodniczącym polsko-niemieckiego stowarzyszenia
„transkultura" oraz jednym z inicjatorów projektów ponadgranicznych „slubice.de & frankfurt.pl" i „terra transoderana. Historie dorzeczne". Obecnie pracuje nad utworzeniem we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach niezależnego „Instytutu historii stosowanej“, która zajmować się Będzie propagowaniem świadomości historycznej pogranicza. Ponadto współpracuje w Berlinie z polsko-niemiecką agencją reklamową, jest też tłumaczem. Jako redaktor współtworzy internetowy, polsko-niemiecki serwis prasowy „Transodra Spezial“.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.hartwich.pl.

beteiligt an › Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość