osoby

powrót na początek strony


Kühl, Dr. Olaf
Urodzony w 1955 roku w Sanderbusch/Kreis Friesland. W latach 1966–1974 uczęszczał do Humboldt-Schule w Wilhelmshaven. 1975-1981 studiował slawistykę i historię Europy Wschodniej na Freie Universität w Berlinie. Jest autorem artykułów na temat historii literatury (np. leksykon literatury Kindlers, dla czasopism Akzente, Schreibheft, Teksty Drugie i FAZ). W latach 1988-1996 była tłumaczem ustnym i pisemnym języka polskiego, rosyjskiego i serbsko-chorawckiego przy biurze urzędującego burmistrza. W 1995 roku otrzymał tytuł doktora slawistyki za pracę o prozie Witolda Gombrowicza. Od 1996 roku jest referentem do spraw Rosji przy urzędzie burmistrza Berlina. Stale pisze recenzje literatury polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej dla wydawnictw Suhrkamp, Carl Hanser, Piper, Luchterhand, Rowohlt, jak również wykładów. W 2005 roku otrzymał nagrodę im. Karla Dedeciusa oraz Niemiecką nagrodę literacką Jugendliteraturpreis. Kieruje warsztatami tłumaczeń literatury (w Berlinie, Monachium, Radomiu, Regensburgu, Lwowie). Jest autorem artykułów na temat historii literatury (np. leksykon literatury Kindlers, dla czasopism Akzente, Schreibheft, Teksty Drugie i FAZ). Uznanie zyskał jako tłumacz literatury polskiej, rosyjskiej i serbsko-chorwackiej, którą tłumaczy od 1982 roku (do tej pory 121 tytułów). Tłumaczy też dla Büro Kopernikus.
beteiligt an › Polska kontra Niemcy