Ambassadors – program badawczy - 1Ambassadors – program badawczy - 2

Ambassadors – program badawczy

[ instytucje ]

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst to instytucja zajmująca się sztuką medialną. Swoje powstanie fundacja zawdzięcza radczyni Edith Maria Ruß, która powierzyła miastu Oldenburg swój majątek wraz z zobowiązaniem, aby utworzyć w nim dom „dla sztuki w okresie przejściowym na przełomie dwóch tysiącleci”. Instytucja wraz ze swym profilem stanowi swoisty fenomen w północnych Niemczech. W regularnie organizowanych wystawach prezentowane są tu innowacyjne i eksperymentalne postawy sztuki współczesnej. Prezentacje, rozmowy artystów, program stypendialny i warsztaty z zakresów mediów, sztuki i pedagogiki kształtują publiczną dyskusję na temat sztuki medialnej, tak samo jak liczne regionalne i ponadregionalne kooperacje.
strona internetowa


Künstlerhaus Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart Reuchlinstraße e.V. to stowarzyszenie użyteczności publicznej. Zostało założone w 1978 roku z inicjatywy artystów plastyków w Stuttgarcie. Dzięki jego indywidualnym możliwościom uzyskało międzynarodową renomę jako miejsce produkcji dla twórców kultury oraz jako platforma dyskusji na tematy związane z teorią sztuki. Künstlerhaus stało się także niezastąpionym miejscem wymiany i nawiązywania kontaktów dla lokalnej sceny artystycznej. U podstaw jego sukcesu znajdują się niezależne projekty oraz warsztaty.
strona internetowa


Motorenhalle – Centrum projektów sztuki współczesnej, Drezno

Motorenhalle, mieści się w jednej z dawnych hal fabrycznych w Dreźnie i jest miejscem eksperymentów działalności artystycznej. Są tu opracowywane projekty artystów mniej znanych, często realizowane przez zaproszonych kuratorów. Szczególny związek istnieje z nieformalnymi grupami artystycznymi z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Programy towarzyszące podkreślają każdorazowo polityczne, społeczne, kulturowe, bądź gospodarcze konteksty projektów i ich odtwórców. Obok zmiennych projektów czasowych, mają tu swoje miejsce regularne dyskusje i serie imprez. Dokumentacja projektów oraz ich publikacja odbywa się drogą internetową. Pracę centrum projektowego wspiera rada artystyczna.
strona internetowa


Westfälischer Kunstverein, Münster

Położony w Münster Westfälischer Kunstverein, założony w 1831 roku zaliczany jest do jednego z najstarszych, i wraz z około 1000 członkami, do jednego z największych stowarzyszeń artystycznych w Niemczech. Został powołany do życia jako prywatna inicjatywa obywateli, która stawiała sobie za cel zbieranie i utrzymywanie zagrożonej wówczas przez sekularyzację sztuki. Nastawienie ma sztukę współczesną pojawiło się na przełomie wieku, a wyraźny charakter przybrało po Drugiej Wojnie Światowej. W tej kwestii Kunstverein posiada istotną pozycję łączącą między produkcją sztuki a dyskusją na jej temat. Poprzez wystawy międzynarodowej współczesnej sztuki z jednej strony pokazuje, o czym sztuka i artyści dziś dyskutują, z drugiej strony zaś daje szansę odwiedzającym zrozumienia i ocenienia, jakie znaczenie ta sztuka może mieć w społeczeństwie.
strona internetowa

Dorota Grobelna
Na zaproszenie Edith-Ruß-Haus für Medienkunst będzie pracować w Oldenburgu nad projektem „When a text becomes a picture".
Malgorzata Jankowska będzie pracować w Stuttgarcie jako gość Künstlerhaus Stuttgart (kierownictwo - Elke aus dem Moore)
Anna Płotnicka na zaproszenie Motorenhalle Dresden - Projektzentrum für Zeitgenössische Kunst (kierownictwo - Frank Eckhardt) będzie pracować nad projektem „Krzątanina / Bustle".Roman Dziadkiewicz
we współpracy z Westfälischer Kunstverein Münster i jego kierowniczką Cariną Plath będzie pracować nad projektem SFX: Publiczność - Spontane Öffentlichkeiten.