Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja - 1

Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja

[ dokumentacja ]
„Mechanizmy zapominania. Marginalizacja i tworzenie kanonu w sztuce współczesnej”
Materiały z polsko-niemieckiej konferencji, Drezno 2006
Pod redakcją: Susanne Altmann i Volkmar Billig
Wydawnictwo: Revolver Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt nad Menem
ISBN 3-86588-357-5
Publikacja ukaże się w grudniu 2006 roku, w języku niemieckim i polskim.
miejsce imprezy
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno

termin
21 - 23 kwiecień 2006

instytucje uczestniczące
ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno