Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja - 1

Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja

[ uczestnicy ]

Susanne Altmann

Susanne Altmann studiowała historię sztuki i filozofię w Dreźnie i w Nowym Jorku. Od ukończenia studiów naucza o praktyce i znaczeniu sztuki współczesnej m.in.: w Karlsruhe, Dreźnie i Lipsku. W roku 2004 otrzymała stypendium naukowe na Green College Uniwersytetu w Oxfordzie. Jest autorką wielu publikacji i kuratorką wystaw poświęconych sztuce współczesnej m.in.: w 2005 roku dla Instytutu Goethego i Ambasady Niemiec w Londynie oraz dla Glasgow School of Art. W latach 2003 i 2005 była kuratorką nagrody Marion-Ermer przyznawaną przez Akademię Sztuk Pięknych w Dreźnie, która za każdym razem wyróżnia czterech młodych artystów.
Od 2000 roku jest korespondentką magazynu „art“. Mieszka i pracuje w Dreźnie i Lipsku.Else Gabriel

Else Gabriel urodziła się w 1962 roku w Halberstadt. W latach 1982-1987 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Tam też w latach 1982-1991 odbywały się performance i wystawy grupy AUTO-PERFORATIONS-ARTISTIK, do której należeli również m.in.: Micha Brendel, Rainer Goerss i Via Lewandowsky. Do 2004 roku Else Gabriel była profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Brunszwiku. Obecnie wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Kassel. Od 1988 roku współpracuje razem z Ulfem Wrede pod pseudonimem „(e.) Twin Gabriel".


Eckhart Gillen

Eckhart Gillen urodził się w 1947 roku w Karlsruhe. Studiował historię sztuki, germanistykę i socjologię w Heidelbergu. Tytuł doktora uzyskał w dziedzinie historii sztuki. Autor wystaw i publikacji na temat sztuki w XX wieku, m.in.: „Deutschlandbilder”, „Das Kunstkombinat DDR. Zäsuren einer gescheiterten Kunstpolitik" (Kolinia 2005). Pracownik naukowy MuseumsDienst (biuro przewodników muzealnych) w Berlinie. Laureat nagrody Bürgerpreis zur deutschen Einheit (Obywatelskiej Nagrody na rzecz Niemieckiej Jedności).


Paul Kaiser

Paul Kaiser urodził się w 1961 roku we Freibergu. Studiował kulturoznawstwo i historię sztuki. Obecnie jest pracownikiem naukowym Niemieckiego Towarzystwa Badawczego DFG na Technische Universität w Dreźnie w zakresie badań na temat „instytucjonalizm i historyzm". Ponadto jest kuratorem wystaw na temat sztuki NRD i publicystą (m.in. w czasopiśmie „Cicero”). Prowadzi badania na temat: anatomii systemu sztuki NRD i historii „Szkoły Lipskiej”.


Dr. Izabela Kowalczyk
Zbigniew Libera

Artysta Zbigniew Libera urodził się w 1959 roku w Pabianicach. Dziś mieszka w Warszawie. Produkuje obiekty, fotografie i rysunki. W latach 80-tych tworzył również filmy i instalacje wideo. Współpracował z niezależnym pismem „Tango”. W latach 2001-2002 był współzałożycielem dwóch klubów artystycznych. Ma na swoim koncie wiele międzynarodowych wystaw.


Aneta Panek

Aneta Panek urodziła się w Warszawie. Studiowała historię sztuki na paryskiej Sorbonie, praca dyplomowa na temat: „Abstrakcja geometryczna w latach 50-tych. Kontakty i wymiany, porównania i izolacje”. Obecnie żyje w Berlinie. Pracuje jako niezależny historyk sztuki oraz publicystka dla francuskiej i polskiej prasy jak również dla radia RBB.


Łukasz Ronduda

Łukasz Ronduda urodził się w 1976 roku. Tytuł doktora historii sztuki uzyskał w 2005 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie kieruje archiwum polskiego filmu eksperymentalnego (www.csw.art.pl/archfilm). Jest wydawcą wielu katalogów i publikacji.
wystawy:
Marysia Lewandowska & Neil Cummings, Entuzjaści (2004, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, Whitechapel Art Gallery, Londyn i in.); The Workshop of the Film Form. Polish Structural Film from the 70s (Electronic Arts Intermix, 2004, Nowy Jork i.in.); Zbigniew Libera: „Atlasy fotograficzne i inne wydawnictwa” (2205/6, Zentrum Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa).


Anda Rottenberg

Anda Rottenberg mieszka w Warszawie. Od 1969 roku pracuje jako historyk sztuki, krytyk i kurator wielu wystaw. W latach 1991-1992 była dyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, następnie w latach 1993-2000 dyrektorem Galerii „Zachęta" w Warszawie. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W latach 1993-2001 była kuratorką polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Obecnie jest przewodniczącą
rady programowej planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.


Britt Schlehahn

Britt Schlehahn studiowała kulturoznawstwo i historię sztuki na Uniwersytecie w Lipsku. Od 2001 roku jest członkiem kolegium doktoranckiego „Technologizacja a społeczeństwo“ na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, gdzie pracuje nad tematem „Ciało w zamkniętym kręgu kamery i monitora. Cielesność w postmodernizmie”. Jej badania dotyczą przede wszystkim: architektury urzędów pracy na obszarze niemieckojęzycznym od 1840 roku do współczesności oraz inscenizacji męskości w sporcie.


Christoph Tannert

Christoph Tannert urodził się w 1955 roku w Lipsku. Od 1976 roku mieszka w Berlinie. Jako jeden z nielicznych niezależnych krytyków sztuki w NRD interesował się nieoficjalną sceną artystyczną Berlina Wschodniego, Lipska i Drezna. Od roku 1991 pracuje w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie, najpierw jako kierownik projektu, a następnie jako jego dyrektor. We wrześniu 2005 roku za osiągnięcia w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy artystycznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

miejsce imprezy
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno

termin
21 - 23 kwiecień 2006

instytucje uczestniczące
ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno