Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja - 1Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja - 2

Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja

[ program ]
piątek, 21. kwiecień 2006

17:30 – powitanie gości i uczestników konferencji przez Stefanie Peter, kierownika
artystycznego Büro Kopernikus, inicjatywy Kulturstiftung des Bundes

17:45 – otwarcie konferencji – Susanne Altmann, kuratorka konferencji

18:00 – Eckhart Gillen (historyk sztuki, Berlin)
„totenreklame" wykonane na zlecenie Stasi.
Uwagi na temat zapomnianej topografii historii drezdeńskiego artysty Ralf Kerbach.

Na początek Eckhart Gillen wygłosi wykład o charakterze lokalnym. Dotyczy on pewnego przewodnika turystycznego po NRD, którego autorem jest artysta Ralf Kerbach, dziś profesor malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Historia tego zapomnianego i przez długi okres uważanego za zaginionego dzieła sztuki zostanie poddana interpretacji w charakterystycznym dla niego wymiarze.

sobota, 22. kwiecień 2006

9:30 – Łukasz Ronduda (kurator, Warszawa)
Polski Soc-Art i Soc-Pop-Art lat 70. XX wieku

Soc-Art i Soc-Pop-Art to dwa różne, dziś zupełnie zapomniane, zjawiska w polskiej sztuce z lat 70-tych ubiegłego wieku. Ich przedstawicielami byli artyści należący do partii komunistycznej, próbujący połączyć swoją działalność polityczną i artystyczną. Należeli do nich: Janusz Hanka, Zdzisław Sosnowski, Jacek Drabik, Anastazy Wiśniewski, KwieKulik.

10:30 – Paul Kaiser (kulturoznawca, Drezno)
Kanon sztuki i rola artysty.
Spostrzeżenia na temat (przymusowego) stosunku przed i po roku 1989.

Jakie mechanizmy instytucjonalne w NRD oddziaływały w staraniach, aby rozszerzyć wąski kanon sztuki? Wzorowy model sztuki realizmu socjalistycznego natrafił przy tym na dwie historyczne role artystyczne „bohemy” i „sztuki nadwornej”.
Przedmiotem rozważań jest następstwo działań tego kanonu jak i tych ról artystycznych, także po 1989 roku.

11:30 – przerwa

11:45 – Aneta Panek (historyk sztuki, Berlin)
Sztuka konkretna w czasach historycznych przełomów

Prezentowany referat proponuje spojrzenie na polską i niemiecką scenę pod kątem sztuki konkretnej. Gdy padają mury i polityczne systemy zostają zniesione, korzystają na tym również artyści. Cenzurę wreszcie zastępuje wolność. Czy rzeczywiście? Co tak faktycznie po upadku muru zmieniło się w sytuacji artystów, którzy w socjalistycznej Polsce i w NRD tworzyli sztukę konkretną.

14:45 – Izabela Kowalczyk (kulturoznawca, Poznań)
Sztuka feministyczna w Polsce – przeciw marginalizacji

W latach 80-tych ubiegłego wieku sztuka feministyczna w niewielkim stopniu odnosiła się do ówczesnych polskich realiów, natomiast dziś, po upadku komunizmu, podejmuje rozważania na temat tożsamości, cielesności oraz kultury konsumpcyjnej. Ponadto porusza problemy aborcji, dominacji poglądów katolicko-konserwatywnych i ponownych ograniczeń wolności artystycznej.


15:00 – Zbigniew Libera (artysta, Warszawa)
Nie przypominana – a jednak niezapomniana
Polska neoawangarda wczesnych lat 70-tych ubiegłego wieku.

Jako artysta niewygodny, Zbigniew Libera miał możliwość osobistego poznania restryktywnych metod twardej ręki władzy państwowej i tym samym wolności prasy w ówczesnym krajobrazie medialnym przez rokiem 1989.
Jego wykład dotyczy serii fotografii pod tytułem „Mistrzowie” z 2004 roku. Ta praca Libery składa się z pięciu artykułów prasowych na temat polskich artystów lat 70-tych XX wieku, którzy choć całkowicie nieznani i oficjalnie odrzuceni, inspirowali całe pokolenie młodych kolegów.


16:00 – przerwa

16:30 – Britt Schlehahn (historyk sztuki, Lipsk)
W cieniu sloganu „Szkoła Lipska”

W latach 80-tych XX wieku dziesiątki artystów wrzucano do jednego worka z napisem „Szkoła Lipska”, dziś natomiast uwaga koncentruje się tylko na kilku artystach. Referat ten jest próbą spojrzenia na artystów do tej pory niedostrzeganych i na ich prace, przy czym nie chodzi tylko i wyłącznie o ukazanie szerokiego wachlarza sztuki z Lipska, lecz również o dotarcie do obecnego sposobu tworzenia kanonów.


17:00 – Else Gabriel (artystka, Berlin)
FLU – wirus i praca
O grupie AUTO-PERFORATIONS-ARTISTIK i muzeum eteru.

Else Gabriel opowie o swojej działalności w niemieckiej grupie artystów AUTO- PERFORATIONS-ARTISTEN, która działała od 1982 roku przy Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Poza tym przedstawi swoje „Muzeum eteru“, które po rozpadzie NRD zajmowało się przypominaniem i amnezją, znikaniem przestrzeni dla dzieci i ideologicznymi marzeniami.


Dyskusja końcowa

Niedziela 23. kwiecień 2006

10:00 – Anda Rottenberg (historyk sztuki, Warszawa)
Oblivion – zapominanie czy wypieranie

Na zakończenie konferencji i w związku z interesującymi, pojedynczymi przypadkami Anda Rottenberg przybliży temat zapominania pod bardziej uniwersalnym kątem widzenia. Taki poziom meta automatycznie przywołuje ideę zbiorowej pamięci, która w obydwu krajach przez ostatnich sześć dziesięcioleci była kształtowana przez społeczne doświadczenia totalitaryzmu.


11:00 – Brunch

12:00 – Christoph Tannert (specjalista wiedzy o sztuce, Berlin)
Öde Elbe.Springteufel.Hügelgrün – Drezno przed zjednoczeniem

Christoph Tannert zanalizuje działalność grupy artystycznej Autoperforationsartisten. Wychodząc od miejscowej koniunktury, ukaże ich zdystansowanie się wobec norm realizmu socjalistycznego. Wartość tego badania podkreśla fakt osobistego doświadczenia tamtego okresu historii oraz osobistej znajomości z czteroma artystami tej grupy.


Oficjalne zakończenie konferencji

13:00 – zwiedzanie wystawy „Autoperforationsartisten”, w towarzystwie kuratorki Constanze von Marlin
„Autoperforationsartisten”: Micha Brendel, Else Gabriel, Rainer Görß i Via Lewandowsky
miejsce: Oktogon, Hochschule für Bildende Künste Drezno (wejście od Georg-Treu-Platz)
czas: 6 czerwiec – 14 maj 2006
www.hfbk-dresden.de

Ponadto:
„Sich Einrichten”
Polsko-niemiecka wystawa w Motorenhalle

Elżbieta Jabłońska (Bydgoszcz)
Dominik Lejman (Gdańsk)
Maciej Kurak (Poznań)
Natalia LL (Wrocław)
Hanna Nowicka (Sopot)
Jadwiga Sawicka (Przemyśl)
Julita Wójcik (Gdańsk)
Kuratorka: Anna Płotnicka (Wrocław)
Otwarcie wystawy, piątek 21. kwiecień 2006
miejsce imprezy
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno

termin
21 - 23 kwiecień 2006

instytucje uczestniczące
ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno